Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Kontroll av avlopp och slangar

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett.

Återställning överhettningskydd

Det finns två partikelfilter på anläggningen som bör rengöras ungefär en gång om året. I denna film visar vi hur du går tillväga.

Tryckkontroll

Om du upplever att det är dåligt med värme och varmvatten kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer detta.

Inställningar