Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren eller säkringarna i din elcentral. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du rengör luftfiltret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Inställningar

Här får du veta hur rumstemperaturen justeras i displayen och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten.

Kontroll av avlopp och slangar

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

Tryckkontroll

Minst en gång om årets ska en tryckkontroll göras. Här förklarar vi hur du går tillväga.