Underhåll - Utedelen

Utedelen bör ses över några gånger per år. Här visar vi hur du rengör förrångaren och ytterhöljet samt hur du avlägsnar smuts och löv som hamnat i droppskålen.

Inledning - Innerdel

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen på anläggningen, först med on/off knappen och därefter med huvudströmbrytaren. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Inställningar

Här går vi igenom de grundläggande inställningarna för att anpassa driften till just ditt behov. Hur man ställer in extra varmvatten och hur värmekurvan justeras till den temperatur du vill ha i ditt hus.

Luftning och tryckkontroll

I denna film visar vi var du läser av trycket, något som bör göras med jämna mellanrum. Här går vi även igenom hur du sköter avluftningen via de två ventiler som finns.

Driftsymboler

Här får du en genomgång av de symboler som kan dyka upp i din display.

Återställning av skydd och säkringar

Upplever du dåligt med värme och varmvatten kan orsaken vara att överhettningsskyddet eller automatsäkringarna löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

Manuell drift

Om det uppstår ett fel på styrenheten kan man ställa om till manuell drift. I filmen visar vi hur det går till och vad du bör tänka på.

Rengöra partikelfilter

Det finns ett partikelfilter som behöver rengöras ibland. En gång om året är en bra regel att följa. Hur det går till visar vi i denna film.

Rengöra spillvattenkopp och kontroll av slangar

För att säkerställa att inte slangar blivit igensatta och för att hålla borta bakteritillväxt pga av spillvatten, visar vi här hur du rengör spillvattenkoppen och kontrollerar spill och avloppsslang.