Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren eller säkringarna i din elcentral.

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du rengör luftfiltret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Inställningar

Här får du veta hur man ökar och minskar värmen i ditt hus och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten.

Rengöra spillvattenkopp och kontroll av slangar

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett samt hur du rengör spillvattenkoppen.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

Tryckkontroll

Minst en gång om årets ska en tryckkontroll göras. Här förklarar vi hur du går tillväga.

Driftsymboler

Här går vi igenom betydelsen av de olika symboler som syns i displayen vid olika driftlägen.

Rengöra partikelfilter

Ungefär en gång om året bör partikelfiltret som sitter i anläggningen rengöras. Hur det går till visar vi i denna film.