Inledning och displayöversikt

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren eller säkringarna i din elcentral. Här går vi igenom de olika knapparna i displayen och vilken funktion de har.

Rengöra luftfilter

Här går vi igenom hur du rengör luftfiltret. För att värmepumpens ska prestera sitt bästa behöver det här göras varannan månad. Var tolfte månad bör filtret bytas ut.

Rumstemperatur & varmvatten

Här får du veta hur du justerar rumstemperaturen och ställer funktionen för extra varmvatten.

Driftsymboler

Här går vi igenom betydelsen av de symboler som syns i displayen vid olika driftlägen.

Spillvattenkopp och slangar

Här visar vi hur du kontrollerar att spillvattenslangen inte blivit igensatt samt hur du rengör spillvattenkoppen.

Återställning av överhettningsskydd

Om du upplever att det är kallt i huset och att du har dåligt med varmvatten kan det bero på att värmepumpens överhettningsskydd löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

Tryckkontroll

Minst en gång om året bör en tryckkontroll göras. Här visar vi hur du går tillväga

Rengöring av partikelfilter

Minst en gång om året bör värmepumpens partikelfilter rengöras. Följ instruktionerna i filmen.