Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Inställningar och driftsymboler

Här får du veta hur rumstemperaturen justeras i displayen och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten. Vi förklarar även vad de olika symbolerna betyder.

Kontroll av slangar och spillvatten

Här förklarar vi hur du rengör spillvattenkoppen och hur du kontrollerar så slangarna inte blivit igensatta.

Tryckkontroll

Om ett fel på styrenheten skulle inträffa,exempelvis p.g.a åska Går det ställa om till manuell drift, i filmen visar vi hur du gör.

Manuell drift