Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren.

Rengöra luftfilter

Här går vi igenom hur du tar bort filterluckan och rengör filtret. För att värmepumpens ska prestera sitt bästa behöver det här göras varannan månad. Var tolfte månad bör filtret bytas ut.

Displayöversikt

Här går vi igenom de olika knapparna i displayen och vilken funktion de har.

Rumstemperatur & varmvatten

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett samt hur du rengör spillvattenkoppen.

Driftsymboler

Här går vi igenom betydelsen av de symboler som syns i displayen vid olika driftlägen.

Spillvattenkopp och slangar

Här visar vi hur du kontrollerar att spillvattenslangen inte blivit igensatt, samt hur du rengör spillvattenkoppen.

Återställning av överhettningsskydd

Här går vi igenom betydelsen av de symboler som syns i displayen vid olika driftlägen.

Tryckkontroll

Minst en gång om året bör en tryckkontroll göras. Här visar vi hur du går tillväga